021 9330 021 9282

DETALII PRIVIND SERVICIILE ȘI TAXELE SUPLIMENTARE


Servicii suplimentare și opțiuni de taxe în sprijinul nevoilor tale de expediere

Denumire Serviciu & Suprataxă

Descriere

Valoare declarata

Este un serviciu național de curierat care constă în asigurarea unei trimiteri poștale (plicuri și colete) înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor și eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Caracteristici:

 • Are ca obiect extinderea limitei de răspundere a furnizorului Cargus
 • Taxa aferentă asigurării trimiterii poștale: 1% din valoarea declarată, menționată pe documentul de transport
 • În cazul clienților care dețin încheiat un contract comercial, plata se poate efectua și de către destinatar
 • Valoarea maximă declarată: 23.000 Ron/trimitere poștală
 • Livrarea se realizează în regim “door-to-door”
 • Este disponibil pentru toate localitățile din România, conform Ariei de acoperire Cargus
 • Termenul minim de livrare este de o zi lucrătoare și de maxim 3 (trei) zile lucrătoare, calculate de la preluare
 • Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:
 •     Serviciul Economic Standard
 •     Serviciul Easy Collect Box
 •     Serviciul Palete Standard

Cash on delivery (COD - Numerar la livrare)

Serviciu suplimentar pentru expedițiile naționale care constă în plata efectuată de destinatar către expeditor, prin intermediul rețelei de curierat Cargus, a valorii produsului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate (plicuri și colete), respectiv preluate de furnizorul de servicii poștale.

Caracteristici:

 • Valori maxime de rambursare:
 •     5,000 RON (pentru serviciul de rambursare cu destinatari persoane juridice)
 •     10,000 RON (pentru serviciul de rambursare cu destinatari persoane fizice)
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și maxim 3 (trei) zile lucrătoare, calculate din momentul preluării
 • Termenul de returnare a valorii restituirilor colectate este de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul livrării
 • Termenul de returnare a coletului refuzat de destinatar este de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data refuzului
 • Expeditorul este obligat să indice corect și complet toate datele de identificare pe nota de transport, completând toate câmpurile aferente"
 • Modificarea valorii de rambursare poate fi solicitată de către expeditor în scris, până cel târziu la ora 17:00 în ziua preluării
 • Returnarea valorii restituirilor se realizează în numerar în cazul clienților cu/fără contract comercial
 • Returnarea valorii restituirilor se realizează prin intermediul unui cont colector în cazul clienților care au încheiat un contract comercial
 • Livrarea este realizată în regim "door-to-door"
 • Este disponibil pentru toate localitățile din România, conform zonei de acoperire Cargus
 • Serviciul este asociat cu următoarele:
 •     Standard Economic
 •     Serviciul de trimitere cu valoare declarată
 •     Timp de redirecționare
 •     Serviciu de confirmare la primire

Serviciu de confirmare la primire

Serviciu suplimentar pentru expedițiile naționale care constă în predarea către expeditor a dovezii privind livrarea trimiterii poștale recomandate, confirmată în scris de către destinatar

Caracteristici:

 • Serviciul poate fi solicitat de către expeditor, completând câmpul corespunzător din nota de transport
 • Este disponibil pentru toate localitățile din România, conform zonei de acoperire Cargus
 • Livrarea este realizată în regim "door-to-door"
 • Livrarea este condiționată de completarea și semnarea corespunzătoare de către destinatar a confirmării de primire
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și maxim 3 (trei) zile lucrătoare, calculate din momentul preluării
 • Presupune 2 (două) încercări de livrare gratuite, realizate în zile diferite
 • Termenul de returnare a confirmării de primire este de 3 (trei) zile și maxim 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul livrării
 • Confirmarea de primire trimisă fizic trebuie să conțină următoarele informații: numele/prenumele destinatarului, calitate (destinatar sau împuternicit), semnătura persoanei fizice/juridice, data
 • O copie a confirmării de primire este păstrată în arhiva Furnizorului timp de maxim 9 (nouă) luni din momentul livrării trimiterii poștale
 • Serviciul este asociat cu următoarele servicii:
 •     Standard Economic
 •     Serviciul de trimitere cu valoare declarată
 •     Cash on delivery (COD - Numerar la livrare)
 •     Serviciu de confirmare la primire

Livrare sâmbăta

Serviciul suplimentar constă din livrarea sâmbăta a trimiterilor poștale preluate de la expeditori în zilele de vineri

Caracteristici

 • Serviciul este oferit selectând opțiunea de livrare sâmbăta, care se regăsește în nota de transport
 • Colectarea / livrarea este realizată în 450 localități, conform Anexei privind localitățile - Zonă de preluare / livrare sâmbăta
 • În cazul clienților care au încheiat un contract comercial, plata poate fi efectuată și de către destinatar
 • Dacă livrarea nu poate fi efectuată din motive imputate furnizorului Cargus, se restituie taxa pentru acest serviciu. Taxa pentru acest serviciu nu se restituie dacă livrarea nu poate fi efectuată din motive în afara controlului Cargus
 • Serviciul este oferit și pentru trimiterile poștale cu preluare din centrele Cargus Ship&Go s

Retur documente

Este un serviciu care constă în predarea către destinatar a unei trimiteri poștale (plicuri și colete) și preluarea de la acesta a unui alt plic care urmează a fi livrat expeditorului.

Caracteristici:

 • Serviciul poate fi solicitat doar de expeditor
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și maxim 2 (două) zile lucrătoare, calculate din momentul preluării
 • În cazul în care destinatarul refuză să predea trimiterea poștală pentru retur, Furnizorul nu o va livra

Expediții la schimb

Este un serviciu care constă în predarea către destinatar a unui colet și preluarea de la acesta a unui alt colet care urmează a fi livrat expeditorului.

Caracteristici:

 • Serviciul poate fi solicitat doar de către expeditor
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și maxim 2 (două) zile lucrătoare, calculate din momentul preluării
 • În cazul în care destinatarul refuză să predea trimiterea poștală pentru retur, furnizorul nu o va livra

Deschiderea coletului la livrare:

Este un serviciu care îi permite destinatarului să deschidă și să verifice vizual (nu tehnic), timp de maxim 5 (cinci) minute, conținutul trimiterii poștale înainte de predare. Serviciul este accesat bifând câmpul corespunzător din documentul de transport.

Caracteristici:

 • Serviciul este oferit clienților care au încheiat un contract comercial cu Cargus
 • Trimiterea poștală supusă deschiderii trebuie să poată fi închisă și sigilată (de ex. în cutii de carton) după inspecția vizuală
 • Dacă, după verificarea vizuală a integrității coletului, clientul este de acord să îl primească, înainte de deschiderea efectivă a expediției, acesta va indica în nota de livrare, clar, numele și prenumele și va semna de primire.
 • Dacă, după deschiderea coletului, destinatarul constată că produsul comandat nu corespunde cu ceea ce a cerut, nu este în stare perfectă și prezintă semne de lovituri, zgârieturi sau alte probleme estetice, destinatarul are dreptul să refuze primirea;
 • Pentru a refuza primirea expediției, destinatarul trebuie să completeze procesul verbal de constatare, în prezenta curierului, în momentul livrării. Documentul nu mai poate fi completat după plecarea curierului;
 • După ce destinatarul refuză să primească expediția și după ce semnează nota de livrare, curierul va sigila expediția și o va returna expeditorului
 • În cazul în care o expediție conține mai multe produse, dacă după deschiderea coletului (coletelor) la livrare, destinatarul constată că unul dintre produse nu este în stare perfectă și decide să îl refuze, procedura presupune returnarea tuturor produselor livrate;
 • Serviciul poate fi achitat doar de expeditor
 • Serviciul nu este furnizat în cazul serviciului de confirmare la primire

Scrisoare de transport întocmită manual

Este un serviciu care constă în opțiunea oferită clientului de a solicita unui agent (curier) Cargus să completeze manual și să emită o notă de transport pentru serviciul solicitat de client.

Caracteristici:

 • Este oferit clienților care nu au la dispoziție soluții electronice pentru generarea/printarea notelor de transport.

Recântărire

Este o suprataxă care se aplică serviciilor oferite clienților care au un contract comercial.

Caracteristici:

 • Se aplică în cazul expedițiilor a căror greutate gravimetrică declarată de client este mai mică decât cea reală, stabilită după recântărirea efectuată de Cargus cu mijloace aprobate de măsurare și cântărire
 • Se aplică în situația în care - după recântărire - greutatea expediției trece într-o altă categorie de greutate gravimetrică decât cea declarată de client în documentul de transport

Suprataxă pentru colete non-standard

Este o taxă care se aplică la toate coletele, a căror lungime maximă pe o latură depășește 175 cm și suma dimensiunilor (L + l + h) depășește 240 cm.

Kilometri suplimentari

Este o taxă care se aplică în cazul în care predarea/livrarea unui colet este realizată în afara localităților menționate în Aria de Acoperire Cargus fără km suplimentari

Consultați aici lista localităților fără kilometri suplimentari.