021 9330 021 9282

 INFORMARE CLIENȚI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Scopul Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

  1. Prin prezenta Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota de informare”), societatea CARGUS SRL, societate romana cu sediul in str. 11 Iunie, nr. 14, sector 4, București, România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4892/2022, avand cod unic de inregistrare fiscala RO 3541906 (CARGUS SRL), in calitate de operator de date cu caracter personal, prin reprezentantii sai legali, are ca scop sa aduca la cunostinta clientilor sai faptul ca activitatea desfasurata in baza Codului CAEN 5320 “Alte activitati postale si de curier” se realizeaza in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 679/2016 (cu modificari si completari subsecvente).

  2. Aceasta Nota de informare se refera la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfasurate de CARGUS SRL prin website-ul sau: www.cargus.ro, precum si cu ocazia prestarii serviciilor descrise in acest document.

  3. Societatea CARGUS SRL administreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in conditii de deplina siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos.

 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care societatea CARGUS SRL le prelucreaza:

  1. In scopul realizarii serviciilor furnizate de CARGUS SRL, precum si administrarea acestor servicii

Pentru realizarea activitatii specifice obiectului sau de activitate si pentru prestarea serviciilor de posta si curierat oferite de catre societatea CARGUS SRL dumneavoastra, in calitate de client si pentru administrarea si monitorizarea ulterioare a contractelor incheiate cu dumneavoastra, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, data si locul nasterii, sex, semnatura.

Temeiul legal de prelucrare este executarea unui contract cu dumneavoastra sau, in cazul in care sunteti reprezentantul legal sau persoana de contact pentru o persoana juridica, pe baza interesului legitim al CARGUS SRL in vederea asigurarii exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor ce rezulta din contractele incheiate.

  1. In scopul administrarii conturilor clientilor, efectuarii de cercetari, studii de piata, statistici

Pentru, administrarea conturilor aferente clientilor CARGUS SRL, pentru transmiterea de informatii si de solutionare de reclamatii formulate de client, pentru desfasurarea de activitati de cercetare si/sau efectuarea de studii de piata sau de statistica, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, telefon, fax, adrese de livrare la destinatie a expedierilor clientilor, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in materie, in baza interesului legitim al CARGUS SRL de administrare corespunzatoare a activitatii desfasurate, de a presta servicii de calitate care necesita astfel de cercetari, studii de piata si de a imbunatati constant calitatea serviciilor oferite.

  1. In scopuri de marketing

Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitatii de promovare a serviciilor furnizate de CARGUS SRL, de desfasurarea a campaniilor promotionale, de transmiterea de buletine informative si newslettere, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor si clientilor CARGUS SRL, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), obisnuinte, preferinte, comportament comercial.

De asemenea, in cadrul campaniilor promotionale, pentru identificarea castigatorilor, CARGUS SRL prelucreaza date cu caracter personal constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in materie.

Astfel de activitati de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal se vor realiza numai in baza consimtamantului dumneavoastra, necesar pentru a va putea oferi acele servicii pentru care ati solicitat abonarea. Daca va veti decide in orice moment ca nu doriti sa beneficiati de aceste comunicari si/sau sa luati parte la diverse campanii promotionale si va retrageti consimtamantul, CARGUS SRL va va respecta decizia si nu va mai prelucra datele dumneavoastra in acest scop.

  1. In scopul desfasurarii de activitati de relationare cu clientii

Pentru desfasurarea activitatii de relationare si informare a clientilor cu privire la evaluarea serviciilor oferite de CARGUS SRL, precum si pentru activitatea desfasurata in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si furnizate, activitate desfasurata prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii si/sau a Departamentului Comercial, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, email, adresa (domiciliu/resedinta), voce, obisnuinte, preferinte, comportament, precum si alte date care pot rezulta din evaluarea de catre client a serviciilor oferite. CARGUS SRL colecteaza aceste date cu caracter personal in baza interesului sau legitim avand la baza scopurile de business in vederea administrarii si imbunatatirii constante a calitatii serviciilor oferite.

  1. In scop probatoriu si in legatura cu activitatile de arhivare

De asemenea, societatea CARGUS SRL prelucreaza date personale in legatura cu activitatile prezentate mai sus, in scopul arhivarii (atunci cand CARGUS SRL are o obligatie legala de a mentine evidente legate de activitatile desfasurate, in conformitate cu cerintele legale) precum si in scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in conformitate cu dispozitiile legale).

  1. In scop de recrutare

De asemenea, CARGUS SRL (prin intermediul paginii “Cariere” din website-ul www.cargus.ro (https://www.cargus.ro/cariere/locuri-de-munca/#latest) sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodenta simpla, email, personal, site-uri de recrutare, in atentia Departamentului de Resurse Umane sau in atentia altui department CARGUS SRL), prelucreaza date personale in cazul in care selecteaza si recruteaza persoane fizice care candideaza aplicand la un job disponibil in cadrul CARGUS SRL. Vom utiliza datele cu caracter personal in cadrul procesului de recrutare in urmatoarele scopuri: (i) pentru a evalua daca sunteti potrivit pentru un post in cadrul CARGUS SRL; (ii) pentru a va contacta in legatura cu aplicatia dumneavoastra, (iii) pentru a administra procesul de recrutare, (iv) pentru a va contacta in legatura cu alte posturi vacante pe care le consideram potrivite pentru dumneavoastra si (v) pentru a tine evidenta procedurilor de recrutare desfasurate in societatea noastra la care ati participat si a motivelor pentru care nu ati fost ofertat sau a motivelor pentru care a fost refuzata oferta noastra.

In acest sens, CARGUS SRL va colecta numele si prenumele candidatului, adresa de email, numarul de telefon, alte date pe care ni le prezentati prin documentele de aplicare (e.g. CV/resume), informatii privind angajatorul (-ii) precedenti, detalii privind fisa (-ele) de post precedente, precum si orice alte date pe care ni le furnizati cu ocazia interactiunilor noastre. Candidatii care aplica sunt raspunzatori de corectitudinea datelor trecute in CV/resume.

Cand un candidat aplica la un job in cadrul companiei, CARGUS SRL colecteaza informatii cu privire la website-urile de pe care a fost efectuata aplicarea, precum si mijloacele utilizate pentru efectuarea aplicatiei.

CARGUS SRL colecteaza informatii necesare in procesul de recrutare, pentru a putea evalua daca sunteti potrivit pentru un post in cadrul societatii noastre si pentru scopurile mentionate mai sus, in cadrul acestei sectiuni. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata procesului de recrutare are ca temei legal realizarea demersurilor necesare incheierii contractului de munca, aceasta prelucrare reprezentand faza precontractuala a incheierii contractului de munca.

Daca ati fost respins pentru postul pentru care ati aplicat, va putem solicita consimtamantul pentru a stoca datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada mai lunga si pentru a va contacta in legatura cu alte posturi relevante in cadrul CARGUS SRL. Daca va decideti in orice moment ca nu mai doriti sa fiti contactat pentru scopuri de recrutare, va puteti retrage consimtamatul, va vom respecta decizia si nu vom mai prelucra datele dumneavoastra in acest scop.

  1. Utilizarea cookie-urilor

Website-ul nostru contine cookie-uri care colecteaza date cu caracter personal. Colectarea datelor cu caracter personal este limitata strict la ceea ce este necesar pentru a va oferi o experienta de cea mai inalta calitate cu privire la utilizarea website-ului nostru. Colectam informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului website-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost accesat website-ul), informatii cu privire la vizitele dumneavoastra pe website-ul nostru sau prin accesarea materialelor si comunicarilor pe care vi le trimitem electronic.

Pentru mai multe informatii cu privire la utilizarea cookie-urilor pe website-ul nostru, va rugam sa accesati Politica noastra de utilizare cookie-uri disponibila la https://www.cargus.ro/cargus-personal-data-processing-policy  .

Va informam ca sunteti liber(a) sa decideti daca ne furnizati aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, furnizarea anumitor categorii de date, precum nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, este necesara pentru intocmirea documentelor de transport aferente serviciilor comandate societatii CARGUS SRLSR si, pentru avizarea clientului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de posta si curierat. Astfel, refuzul de a le furniza aceste date duce la imposibilitatea societatii noaste de a efectua serviciile solicitate.

  1. Colectam datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra voluntar (in format fizic si/sau electronic), precum si informatii si date disponibile din surse publice, in functie de specificul fiecarei activitati de prelucrare mentionate mai sus.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

  1. CARGUS SRL poate dezvalui datele cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

 1. subcontractorilor si agentilor CARGUS SRL (prestatori de servicii de posta si curierat care desfasoara activitati in numele CARGUS SRL, in baza contractelor incheiate cu societatea CARGUS SRL), cu respectarea acestora a confidentialitatii, acestia garantand ca datele cu caaracter personal prelucrate sunt pastrate in siguranta, iar furnizarea acestora se realizeaza doar in conformitate cu legislatia aplicabila, in vigoare;

 2. prestatori/furnizori de servicii (de marketing, bancare, alte servicii), precum si alti destinatari (Politie, instante de judecata, Parchet, autoritati, alte organe ale Statului), care au rolul de a asista CARGUS SRL in prelucrarea de date personale, in calitate de Imputerniciti, asistare care se realizeaza doar in limitele dispozitiior legale aplicabile si/sau ca urmare a existentei unor cereri in mod expres formulate cu privire la datele personale prelucrate.

 3. angajatilor departamentului Resurse Umane si managerilor departamentelor pentru care candidatii transmit CV-uri/resume-uri prin intermediul site-ul www.cargus.ro (https://www.cargus.ro/cariere/locuri-de-munca/#latest) sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodenta simpla, email, personal, site-uri de recrutare, in atentia Departamentului de Resurse Umane sau in atentia altui department CARGUS SRL).

 1. Prevederi speciale legate de minori

  1. In activitatea desfasurata, CARGUS SRL nu are ca scop direct prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. In acest sens, CARGUS SRL acorda o atentie deosebita acestor date, asigurandu-se ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza doar in conformitate cu prevederile legale si doar in cazuri strict si limitativ determinate.

In acest sens, CARGUS SRL:

 • nu efectueaza activitati de marketing direct fata de minori;

 • nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani sa comande si sa solicite efectuarea de servicii de posta si curierat;

 • nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani sa participe la concursuri sau campanii, decat daca aceasta se realizeaza prin intermediul reprezentantul legal sau tutorele minorului, actionand in numele acestuia;

 • permite comadarea si achizitionarea de servicii, doar prin acordul primit expres din partea reprezentantului sau legal sau al tutorelui sau;

  1. Orice persoana care furnizeaza date personale prin intermediul site-ului www.cargus.ro garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

  1. Daca ati ales sa primiti comunicari comerciale de la CARGUS SRL vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in acest sens pe o perioada de 2 (doi) ani de la momentul in care ne-ati dat consimtamantul. Ulterior, va vom solicita din nou acordul pentru a putea beneficia de serviciul de comunicari comerciale.

  2. In cazul contactarii prin intermediul formularelor de contact, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate de CARGUS SRL pe durata necesara comunicarii si ulterior pentru o perioada de maximum 6 (sase) luni, cu exceptia cazului in care ati fost introdus in baza noastra de date ca urmare a stabilirii unei relatii comerciale sau daca ati optat sa primiti comunicari comerciale. In orice caz, CARGUS SRL va continua prelucrarea datelor dumneavoastra personale in cazurilor in care aceasta este necesara in temeiul unor dispozitii legale sau daca CARGUS SRL este altfel indreptatit sa continue prelucrarea.

  3. CARGUS SRL poate stoca date cu caracter personal pe durata determinate de lege, in scop probatoriu si de arhivare, precum si pentru realizarea de activitate de statistica, efectuarea de cercetare si studii de piata, administrarea conturilor clientilor.

  4. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale candidatilor colectate in procesul de recrutare de CARGUS SRL este de maximum 1 (un) an calculat de la data la care CARGUS SRL a intrat in posesia CV- ului/resume-ului, in scopul pastrarii inregistrarilor privind recrutarile anterioare, cu exceptia cazului in care am incheiat un contract de munca, cand se va aplica perioada de pastrare pentru dosarele de personal. Daca ne-ati dat consimtamantul de a va contacta pentru alte oportunitati de angajare, va vom stoca datele personale pentru o perioada de 2 (doi) ani de la data la care ne-ati dat consimtamantul. Dupa aceea, va vom solicita din nou acordul.

  5. Vom sterge celelalte date cu caracter personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau cand va retrageti consimtamantul (daca prelucrarea datelor dumneavoastra se bazeaza pe consimtamant), cu exceptia situatiei in care avem obligatia legala de a detine asemenea date. De asemenea, este posibil sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada suplimentara, in masura in care stergerea ne-ar impune sa suprascriem sistemele noastre automate de recuperare a dezastrelor.

 2. Drepturile persoanei vizate, potrivit Regulamentului 679/2016

  1. Prin citirea prezentei Notei de informare si prin bifarea aferenta a casutelor puse la dispozitia clientilor in acest sens, acestia iau la la cunostinta de faptul ca societatea CARGUS SRL garanteaza acestora drepturile prevazute de Regulamentul UE 679/2016 conform articolelor 15- 22, respectiv:

 • Dreptul de acces la datele personale, conform art.15 din Regulamentul UE 679/2016;

 • Dreptul de rectificare a datelor personale, conform art.16 din Regulamentul UE 679/2016;

 • Dreptul de stergere a datelor personale, conform art. 17 din Regulamentul UE 679/2016;

 • Dreptul la restrictionarea datelor personale, conform art. 18 din Regulamentul UE 679/2016:

 • Dreptul la portabilitatea datelor personale, conform art.20 din Regulamentul UE 679/2016;

  • Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor personale, conform art.21 din Regulamentul UE 679/2016;

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art.22 din Regulamentul UE 679/2016;

 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu caracter personal.

  1. Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin e-mail la adresa de e-mail: dpo@cargus.ro sau printr-o cerere scrisa, semnata si datata, de catre persoana vizata transmisa la sediul social al partii care va actiona ca primitor al datelor de la cealalta parte contractanta si operator de date cu caracter personal. Pe plicul in care va fi trimisa cererea se va trece mentiunea in atentia GDPR – DPO. Partea careia i se va adresa solicitarea va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile in conditiile prevazute de Regulamentul 679/2016.

  2. Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi si prin trimiterea unei notificari pe adresa societatii CARGUS SRL sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.cargus.ro.

  3. Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa societatii CARGUS SRL sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.cargus.ro.

  4. La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu caracter personale, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, la cererea dumneavoastra, in conditiile prevazute de Regulamentul UE 679/2016, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare.

  5. In cazul candidatilor selectati si/sau recrutati de catre CARGUS SRL: pentru a revizui, bloca sau sterge datele personale pe care CARGUS SRL le-a colectat, candidatul interesat trebuie sa trimita o solicitare in acest sens, pe email, in atentia cariere@cargus.ro, cu solicitarea de a efectua in subiectul emailului mentiunea: „Cerere informatii personale„. CARGUS SRL va raspunde acestei solicitari in termenul legal de 15 zile, dupa verificarea prealabila a identitatii candidatului care efectueaza solicitarea.

De asemenea, daca datele personale colectate de CARGUS SRL sunt incorecte, acestea vor fi actualizate la cererea expresa a candidatului.

  1. In cazul in care o persoana vizata s-a abonat la newsletter-urile CARGUS SRL, acesta se poate dezabona oricand dand clic pe link-ul “Dezabonare” inclus in fiecare newsletter.

 1. Schimbarea/Modificarea Notei de informare:

  1. Ne rezervam dreptul de a face orice modificari acestei Note de informare in concordanta cu cerintele legale si/sau ale partenerilor nostri.

  2. In cazul in care vom decide sa aducem modificari Notei de informare, vom publica o noua versiune pe website, care va inlocui versiunea anterioara. Data efectiva a ultimei modificari va fi mentionata in mod expres la finalul acestui document.

Va multumim pentru intelegere,

CARGUS SRL