021 9330 021 9282

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING


Societatea CARGUS SRL, cu sediul in Magurele, Sos.Atomistilor nr.99-115, Corp C1, Jud.Ilfov, J23/344/2013, cod unic de inregistrare RO3541906, va informeaza prin prezenta ca obtine in mod direct si prelucreaza date cu caracter personal (definite conform Regulamentului UE nr. 679/2016) ale clientilor si potentialilor sai clienti.
Prelucrarea datelor personale astfel obtinute se face in scopul desfasurarii si dezvoltarii activitatii de servicii postale si curierat de catre Cargus SRL.

Datele personale astfel obtinute si prelucrate pot fi puse la dispozitia unor terte persoane, furnizori de bunuri/servicii ai Cargus SRL, exclusiv in vederea desfasurarii si dezvoltarii activitatii de servicii postale si curierat de catre  Cargus SRL.

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, clientii si potentialii clienti beneficiaza de o serie de drepturi in legatura cu datele lor personale prelucrate de Urgent Cargus SRL (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii si luarea automata a deciziilor si de profilare). Detalii suplimentare asupra tuturor aspectelor de mai sus sunt prezentate in Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a Cargus SRL, disponibila in mod gratuit pe site-ul www.cargus.ro si de la orice locatie Ship&Go.

Prezenta informare reprezinta un supliment la TERMENII SI CONDITIILE DE TRANSPORT CARGUS
CARGUS – Versiunea (09 – 2019), disponibila pe documentele de transport (NT/AWB) folosite de Cargus SRL si pe site-ul www.cargus.ro.
Prin folosirea serviciilor postale si de curierat ale societatii Cargus SRL, veti fi prezumat ca ati luat la cunostinta si de prezenta informare.